Get Adobe Flash player
  Kompleksowa obsługa w pełnym zakresie:
     
Kadry - płace - ZUS - BHP - lekarz zakładowy
radca prawny - doradca podatkowy
     
1.   Obliczenia należnych składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zleceniodawcy, wynagrodzeń pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia.
2.   Obliczenia wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, oraz rozliczania należności z tych tytułów z wypłaconymi przez płatnika świadczeniami za czas choroby.
3.   Sporządzania list płac.
4.   Sporządzania w terminach ustawowych deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych oraz raportów imiennych dla ubezpieczonych.
5.   Prowadzenia spraw pracowniczych zgodnie z Kodeksem Pracy.
6.   Przechowywania dokumentacji ZUS i akt osobowych pracowników.
7.   Sporządzania przelewów na podatki od wynagrodzeń, składki ZUS i wynagrodzenia pracowników.
8.   Sporządzenia deklaracji PIT-4, PIT-11, PIT-8A, PIT-40.
9.   Udzielania konsultacji z zakresu Kodeksu Pracy i obowiązujących przepisów ZUS.
10.   Przesyłanie rozliczeń ZUS drogą elektroniczną.
11.   Dowóz i odbiór dokumentów na terenie Trójmiasta bezpłatny.
12.   Powyżej 20-tu pracowników możliwość negocjacji cen.